Flyttdax flyttar på Brännö

Inlagt den by & filed under Flyttdax i Göteborg.

Processed with VSCOcam with m5 preset

Fina Brännö och en Flyttdax-bil! .