Företag

När ditt företag flyttar eller byter lokaler är det avgörande att ni störs så lite som möjligt i ert dagliga arbete. Vi har lång erfarenhet av stora som små företagsflyttar, och vi vet hur flödet går med demontering, packning, flytt och uppackning. Många gånger kan det vara en god idé att flytta kontoret över en helg. Då kan alla gå hem på fredagen och på måndag morgon gå till den nya adressen och börja arbeta.

Att anlita Flyttdax underlättar för Er och det finns många fördelar att låta oss utföra arbetet.

  • Verksamheten kommer igång snabbare.
  • Olycksrisken på egen personal och utrustning minimeras.
  • Det kostar inte mer än om egen personal skulle användas.
  • Allt flyttmaterial ingår inklusive leverans.
  • Delar av planeringen överlåts till oss.

Konsultation

Med den långa erfarenhet vi har vet vi att det som kostar är när personalen inte kan arbeta. Att hålla tider och följa den planering som satts upp gör att er verksamhet påverkas minimalt. Vi rekommenderar ett möte före en större kontorsflytt där vi går igenom alla delar och kommer överens om vilken tidplan som gäller.

Veckostäd Företag

Man kommer överens om hur ofta och hur mycket som ska städas. På större företag är det alltid en person som sätter standarden på städningen och det är samma person som godkänner städningen. Detta görs via kommunikation genom ett skrivet underlag på vad som är utfört. Här kan man även lägga till om man har extra önskemål och få prisförslag på detta. Exempelvis om man önskar att alla fönster ska vara putsade till ett visst datum. Då skriver man in det i underlaget två veckor före.

Offerförfrågan Företag

  • Från Adress

  • Till Adress

 

Verification