Återvinning

Transport av möbler och div gods till återvinning. För mindre lösöre finns röda sopsäckar att tillgå. Debiteras per kg/brännbart, ingen begränsning på volym.
Kan bokas samma dag som flyttdagen.