Välkommen till oss

Flyttdax är ett familjärt företag som startade i oktober 2001. Med engagemang och stor framgång har vi varit en trygg partner i över 50 000 flyttsamanhang. Det viktiga för oss är att oavsett storlek på projekt ska kunden känna vårt engagemang, vår kunskap och känslan att man valt en partner som andas kvalitet. Varje uppdrag är en ny relation. Samarbetet med våra kunder är nära och tillsammans löser vi de utmaningar en flytt kan innebära.

Kunskap kommer med åren. Flyttdax grundare har arbetat inom flytt och logistik sedan början av 90-talet. Varje dag kommer han till arbetet med viljan att göra mer. Utan sviktande drivkraft leder han Flyttdax till nästa nivå. Han delar med sig av sin kunskap och tillsammans arbetar vi fram förbättringar i våra rutiner kring bl a arbetsmiljö, utbildning, logistik och miljö. Vi hittar nya innovativa lösningar, många av dem är vi helt ensamma om på marknaden.

Genom åren har vi arbetat aktivt med miljöfrågan. Det har resulterat i många gröna beslut. För att nämna några kör Flyttdax alltid nyare fordon som är miljöklassade. Fordonen drivs enbart på förnybar diesel, Neste MY, vilket ger 70-90% lägre CO2 utsläpp jämfört med vanlig diesel. Med det enkla bytet av drivmedel reducerar Flyttdax växthusgaser med 71 000 kg årligen.
Våra chaufförer är utbildade i ecodriving. Vågsystemen i fordonen gör att vi har total kontroll över lastvikten vilket minimerar slitage på vår infrastruktur samt att vi håller oss inom ramen för vad som är lagmässigt rätt.

Det är inte svårt att bidra till en bättre miljö. Det handlar främst om vilja och vad man tycker är viktigt. Låt oss göra gröna beslut för nästa generation, var med och påverka och tänk på vilka avtryck du lämnar efter dig.

Neste MY har valt ut Flyttdax för ett filmreportage, se slutprodukten här:
Hållbarhetsvideo förnybar diesel
Neste My

Flyttdax ställer sig bakom Fossilfritt Sverige, ett nationellt initiativ för att göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland. Fossilfritt Sverige Flyttdax

Fördjupad information om vårt hållbarhetsarbete hittas längre ner på denna sida.

Tjänster