Du bestämmer slutpriset

Ni har möjlighet att påverka slutpriset genom att följa våra råd som är sammanställt i ett kompendium.

Bor du i lägenhet kan du annonsera vårt flyttanslag i hissen eller trappuppgången. Tanken är att kommunicera med grannar och fastighetsförvaltare så att er flytt inte ska kollidera med andra flyttar, transporter, inplanerade hissreparationer etc. Detta förfarande går även att applicera på villaflytt, lägg då flyttanslaget i brevlådan hos berörda grannar för bättre framkomlighet.

Om ni bor i villa med flera plan gör det stor skillnad om dina flyttkartonger, tavlor, stolar etc. står samlade på entréplan istället för utspridda på olika våningar. Samma princip gäller vid lossning av godset.

Emballage ingår i våra flyttjänster och ges tillgång till direkt efter bokningstillfället med hemleverans inom 2 arbetsdagar.
Vill ni påverka slutpriset ytterligare får ni gärna vara behjälpliga vid lastning och lossning. Om man vill fördjupa sig ytterligare i förberedelser inför flytten går det att boka en personlig tid för en egen packutbildning, se fliken Kontakt.
Vi kan flytta hela eller delar av bohaget. Ni kan också anlita oss för ett förutbestämt antal timmar. Ni väljer då vilket gods som vi ska hantera och vilket ni hanterar själva.

Flyttkartonger och packpapper

Nya flyttkartonger lånas och packpapper i flyttjänsten. Packpapper M till koppar och glas etc. Packpapper XL till brödrost, kaffemaskin, kristallglas, nyårsfat etc. Hemleverans av emballaget ingår i flyttjänsten.

Beräkna volym, kartonger och vikt

Man beräknar en kartong (krt) per kvadratmeter (kvm) upp till 120 kvm. Över 120 kvm beräknas 1 krt per 2 kvm då det förekommer mer öppna ytor.
Nedan beräkning visar:
80 kvm hur stort du bor idag, 28 kubik är lastvolym, 2 520 kg är lastvikten.

* 60 kvm – 21 kbm – 1 890 kg
* 80 kvm – 28 kbm – 2 520 kg
* 100 kvm – 35 kbm – 3 150 kg
* 120 kvm – 42 kbm – 3 780 kg

Flytta själv / anlita Flyttdax

Då du flyttar själv hyr man oftast en lastbil på 3,5 ton med B-körkort. Bilens lastkapacitet är ca 700-900 kg med ett 17 kubiks skåp.

Har du en lägenhet på ca 80 kvadrat behöver du köra ca 3 ggr t/r för att inte riskera överlast. Uppskattad vikt och volym för 80 kvadrat är 2 520 kg och 28 kubik.
Problemet är inte kubiken utan vikten.

En lastbil på 3,5ton med 17kubiks skåp får endast lastas med ca 8-10 kubik blandat flyttgods för att inte köras med överlast.

Utdrag från regeringen.se
Regeringen ändrar även i trafikförordningen så att polisen ska kunna hindra fortsatt färd om ett fordons totalvikt överskridits med mer än 10 procent. Tidigare har denna regel utgått från 20 procents överlast. Sänkningen av procentsatsen främjar trafiksäkerheten på vägarna.
Förändringarna av reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Tänkvärt när du flyttar själv (ca 80 kvadrat).
* 5ggr mer CO2 utsläpp
* Emballageinköp ca 2 000 kr
* Mat till medhjälpare
* Logistikplanering
* Inga försäkringar
* Hämta/lämna hyrfordon
* Ingen flyttutrustning såsom pirror, bärselar, spännband, lastramp mm

Skatteverket (SKV)

Kontakta SKV gällande ditt Rutavdrag.
Kontrollera att adresserna går att hänföra till dig.
Rutsaldot.
Rut gäller per kalenderår. Ex: flytt utförs dec-2022, betalning oss tillhanda jan-2023 då nyttjas Rut för 2023.

Ring SKV 0771-567567

Rutavdraget på flytt och städtjänster . Skatteverket.se

Utdrag från Skatteverket.se
Taket för rutavdraget höjs till 75 000 kronor per person och år från och med 1 januari 2021, jämfört med dagens 50 000 kronor.