Magasin

Vi har magasin i våra egna lokaler på Hulda Mellgrens Gata 9.

Vi magasinerar hela bohag inför en nybygge eller ett utflyttningsdatum som inte stämmer överens med inflyttningsdatumet.
Vi kan även magasinera en del av bohaget som tex inför en styling eller liknande.

Vår magasinsförsäkring gäller när vi har hämtat ert gods.
Er hemförsäkringen läggs då som vilande.

Kontakta ert försäkringsbolag och uppge att godset befinner sig hos Flyttdax på Hulda Mellgrens Gata 9, 421 32 Västra Frölunda.
Försäkrings nummer hos Länsförsäkringar 20 50 882*12.

Välkomna till oss för skräddarsydd lösning.