Magasin / mellanlagring

Vi har magasin i våra egna lokaler på Britta Sahlgrens Gata 2 (huvudkontor+magasin) och nytt central lager/magasin JA Pripps Gata 2, 750m ifrån huvudkontoret. Centrallagret ligger i gamla Prippshuset.

Vi magasinerar hela bohag inför en nybygge eller ett utflyttningsdatum som inte stämmer överens med inflyttningsdatumet.
Vi kan även magasinera en del av bohaget som tex inför en styling eller liknande då tar vi med oss detta när vi gör den sk storflytten.

Vår flyttförsäkring / magasinsförsäkring gäller när vi har hämtat ert gods.
Er hemförsäkringen läggs då som vilande när det är inlastat på magasinet.

Kontakta ert försäkringsbolag och uppge att godset befinner sig hos på
Britta Sahlgrens Gata 2, 421 31 Västra Frölunda.
Ja Pripps Gata 2, 421 32 Västra Frölunda.
Försäkrings nummer hos Länsförsäkringar 20 50 882*12.

Välkomna till oss för skräddarsydd magasinslösning.