Magasin / mellanlagring

Vi har magasin i våra egna lokaler på Britta Sahlgrens Gata 2 (huvudkontor+magasin) och nytt central lager/magasin 800m ifrån.

Vi magasinerar hela bohag inför en nybygge eller ett utflyttningsdatum som inte stämmer överens med inflyttningsdatumet.
Vi kan även magasinera en del av bohaget som tex inför en styling eller liknande då tar vi med oss detta när vi gör den sk storflytten.

Vår magasinsförsäkring gäller när vi har hämtat ert gods.
Er hemförsäkringen läggs då som vilande.

Kontakta ert försäkringsbolag och uppge att godset befinner sig hos Flyttdax på Britta Sahlgrens Gata 2, 421 31 Västra Frölunda.
Försäkrings nummer hos Länsförsäkringar 20 50 882*12.

Välkomna till oss för skräddarsydd lösning.